Dôležité informácie k situácii okolo epidémie koronavírusu. Fungujeme bez obmedzenia.

Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 1:28pm (sme otvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt

Dôležité informácie k situácii okolo epidémie koronavírusu. Fungujeme bez obmedzenia.

Aktualizované 14/03/2020.

Situáciu okolo vývoja epidémie koronavírusu detailne monitorujeme a zatial zostávajú naše služby bez akejkoľvek zmeny.

Opatrenia prijaté v Českej Republike a na Slovensku sa netýkajú medzinárodnej ani tuzemskej dopravy.

Predpokladáme, že k zastaveniu medzinárodnej prepravy nepríde v žiadnej krajine, pretože prioritou každej krajiny je a bude udržať výrobu a zásobovanie bez obmedzení.

Bez fungujúcej medzinárodnej a tuzemskej dopravy by prišlo k faktickému zastaveniu výroby a to by malo fatálne následky pre hospodárstvo danej krajiny.

V prípade akejkoľvek zmeny, ktorá by mala za následok obmedzenie našich služieb vás budeme okamžite informovať. Nepredpokladáme ale, že by k tomu mohlo prísť.

Ďakujeme za pochopenie.Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt