Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 10:58am (sme otvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt
Náhodne vybrané otázkyMôžem začať používať moju virtuálnu UK adresu hneď po registrácii?

Áno. Okamžite po úspešnej registrácii a overení vašej emailovej adresy sme pripravení začať prijímať vaše nákupy.

..........

Požiadal som o vyfotografovanie nákupov, rozmyslel som si to však a chcel by som túto požiadavku zrušiť. Ako?

Zrušiť túto požiadavku je možné vo vašom účte. U príslušného balíka, u ktorého chcete zrušiť túto požiadavku stačí kliknúť na červený krížik. Upozorňujeme, že zrušiť túto požiadavku je možné len pokiaľ je u príslušného balíka uvedený stav - "čaká na vyfotografovanie". Ako náhle balík začneme fotografovať, stav balíka sa zmení na "fotografuje sa" a túto požiadavku už nie je možné zrušiť.

..........

Moja zásielka, ktorú si nechávam od vás zaslať domov cez DHL, sa skladá z dvoch balíkov. Jeden balík má hodnotu 400 GBP a druhý má hodnotu 30 GBP. Nechal som si teda celú zásielku poistiť na 500 GBP. Je celá moja zásielka poistená na 500 GBP?

Vo vašom prípade sa hodnota, na ktorú sú jednotlivé balíky poistené, počíta takto:

Celková výška pripoistenia, ktorý ste si zjednal – 500 GBP sa podeli počtom balíkov v zásielke a každý balík teda bude poistený na 250 GBP. Prvý balík teda nebude poistený na celkovú hodnotu, druhý bude zbytočne prepoistený. Čo doporučujeme v takomto prípade urobiť je, nechať si oba balíky zaslať samostatne, balík v hodnote 400 GBP pripoistiť na 500 GBP a druhý balík bude automaticky poistený na 50 GBP zdarma. V cene za dopravu ani poistenie nebude žiadny rozdiel a oba balíky budú poistené do plnej výšky.

..........

Akým spôsobom sa prepravujú zásielky od vás ku mne domov? Letecky alebo po ceste?

Všetci dopravcovia, s výnimkou spoločnosti Dolphi Transport, prepravujú zásielky letecky. Dolphi Transport prepravuje zásielky po ceste.

..........

Kde si môžem overiť cenu dopravy ešte předtím, ako si niečo objednám?

Na našej kalkulačke poštovného.

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.