Dôležité informácie k Brexitu a fungovaniu našich služieb. AKTUALIZOVANÉ 12.4.2019

Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 4:30am (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt
Náhodne vybrané otázkyExistujú nejaké zoznamy vecí, ktoré sa nesmú dovážať?

Áno existujú. Doporučujeme kontaktovať autority vo vašej krajine za účelom informácií ohľadom položiek, ktoré do vašej krajiny nie je možné doviesť. Upozorňujeme, že za dovoz čohokoľvek do vašej krajiny ste zodpovedný vy ako zákazník, preto je vo vašom záujme uistiť sa, či dovozom neporušujete zákony vašej krajiny.

..........

Prečo je platba na EUR a CZK účet navýšená o 6.5%?

Najprv treba zdôrazniť, že kurz, podľa ktorého sa robí prepočet z meny GBP na menu EUR alebo CZK, je kurz Európskej centrálnej banky (ECB). Nie je to kurz niektorej z komerčných bánk. Všetky komerčné banky si ku kurzu ECB pripočítavajú v priemere okolo 3%. Akýkoľvek bankový prevod z meny EUR alebo CZK na menu GBP, ktorý realizujete, je cez kurz vašej banky. Keby sme teda od vás chceli, aby ste nám na EUR alebo CZK účet uhradili napríklad 100 GBP, vaša banka by vám zaúčtovala sumu, ktorá by bola oproti kurzu ECB vyššia o cca 3%.
V skutočnosti je teda naše navýšenie okolo 3.5% oproti kurzu akejkoľvek komerčnej banky. Toto navýšenie musí pokryť volatilitu menového kurzu (menové kurzy kolísajú každý deň, prostriedky sa neprevádzajú späť do UK hneď, ako ich od vás obdržime, hrozí teda riziko, že vďaka vplyvu výkyvu kurzu by sme na GBP účet obdržali nižšiu sumu, ako keby bola platba vykonaná priamo na GBP účet) a prevod prostriedkov späť do UK (firma sídli v UK, všetky náklady sú hradené z GBP účtu, preto musíme prostriedky prevádzať späť do UK).

..........

V aké dni a v akých časoch prijímate balíky?

Výlučne pondelok až piatok medzi 9 am a 5 pm. Ak sa kuriér pokúsi doručiť balík v iné dni alebo hodiny, balík nebude mať kto prevziať. V prípade, že kuriér doručí balík na inú adresu, alebo ho nechá u niekoho, kto nie je našim zamestanancom, za takýto balík nenesieme zodpovednosť.

..........

Ako je to so zárukou v prípade, že sa mi výrobok pokazí?

Podľa smernice EU 1999/44/EC musia všetky členské krajiny EU umožniť zákazníkom podať reklamáciu na chybný alebo pokazený výrobok minimálne počas doby 2 rokov od dátumu predaja výrobku. Podľa anglických zákonov, presnejšie podľa Sale of Goods Act 1979 (as amended) je doba, počas ktorej môžete podať reklamáciu na chybný alebo pokazený výrobok 6 rokov. V Škotsku je to 5 rokov.

Neznamená to však, že záruka v UK je 6 rokov. V skutočnosti je vo väčšine prípadov záruka od výrobcu 12 mesiacov, ak však počas lehoty 6 rokov dokážete, že výrobok bol v čase predaja chybný, môžete s reklamáciou uspieť. Problematika záruky je zložitejšia a komplexnejšia, ako sa na prvý pohľad môže zdať, preto doporučujeme informovať sa v príslušných organizáciach, napríklad OFT. Nič z vyššie uvedeného nie je myslené a nemalo by byť použité ako právna rada. Je to len názor prevádzkovatelľa týchto stránok.

..........

Je služba Kontrola nákupov spoplatnená? Ak áno, koľko táto služba stojí?

Áno, služba Kontrola nákupov je spoplatnená, a to nasledovne: Poplatok za kontrolu každého jedného balíka je 4.90 GBP vrátane DPH pri maximálne 10 položiek. Kontrola každej nasledujúcej položky je spoplatnená sumou 0.49 GBP vrátane DPH. Nezáleží na tom, či sa jedná o unikátnu položku alebo o napríklad 50 ks rovnakej položky. Poplatok sa účtuje za každý fyzicky skontrolovaný kus. To znamená, ak váš balík obsahuje jednu položku, za kontrolu zaplatíte 4.90 GBP vrátane DPH. Ak váš balík obsahuje 15 položiek, za kontrolu zaplatíte 15x0.49=7.35 GBP vrátane DPH. Suma 4.90 GBP vrátane DPH je minimum, ktoré si za každý jeden balík účtujeme.

Ak si napríklad necháte naraz skontrolovať dva balíky a jeden obsahuje jednu položku a druhý 15 položiek, za prvý balík zaplatíte 4.90 GBP a za druhý 15x0.49=7.35 GBP. Platí teda, že počet položiek v balíkov sa nesčítava.

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt