Dôležité informácie k situácii okolo epidémie koronavírusu. Fungujeme bez obmedzenia.

Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 11:25am (sme otvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt


Poistenie zásielokJe moja zásielka poistená? Ak áno, na akú výšku?

Áno, každá zásielka je poistená, pokiaľ neobsahuje zákázané položky, ktoré nie je možné poistiť, respektívne položky, ktoré sa prepravujú len na zodpovednosť zákazníka. Ich zoznam nájdete na viacerých miestach našich stánok, napríklad i tu.

Výška poistenia závisí od toho, kde sa zásielka nachádza v momente škodovej udalosti.
• Pokiaľ je zásielka na ceste na vašu virtuálnu adresu a príde napríklad k jej strate alebo poškodeniu, poistnú udalosť rieši zákazník priamo s predajcom.
• Pokiaľ sa zásielka nachádza na vašej virtuálnej adrese v našom sklade, je poistená do výšky 250 GBP proti strate a poškodeniu.
• Pokiaľ už zásielka opustila nás sklad a je na ceste k vám domov, výška poistenia závisí od dopravcu, ktorého ste si vybrali. Presné údaje sú k dispozícii v našich Obchodných podmienkach.

..........

V prípade, že som si nechal zásielku poistiť do výšky 500 GBP a prišlo by k jej strate na ceste medzi vašim skladom a mojou doručovacou adresou, dostanem od poisťovne 500 GBP?

To, koľko vám poisťovňa vyplatí ako náhradu za škodu, závisí od toho, aká je hodnota stratenej zásielky. Predpokladáme, že ak ste si ju nechal poistiť na 500 GBP, jej hodnota nie je vyššia. Ak je teda jej hodnota napríklad 400 GBP a vy to viete dokázať faktúrou alebo iným dokladom potvrdzujúcim jej hodnotu v čase nákupu, od poisťovne by ste mal dostať tých 400 GBP. Nikdy vám žiadna poisťovňa nevyplatí sumu vyššiu, ako je suma, za ktorú ste predmetnú vec zakúpil.

..........

Je možné si zásielky pripoistiť, ak mi základné poistenie nestačí?

Ak ide o pripoistenie počas dopravy z nášho skladu k vám domov, vo väčšine prípadov áno. Hodnoty, na ktoré je pripoistenie možné dojednať, plus poplatky je možné zistiť z našich Obchodných podmienok, alebo z kalkulačky poštovného.

..........

Na akú hodnotu bude poistená zásielka, ktorej doprava má v cene základné poistenie do 50 GBP zdarma a ja si ju nechám pripoistiť na 100 GBP. Bude to 150 GBP alebo 100 GBP?

Kúpou pripoistenia sa automaticky ruší základné poistenie, to znamená vo vašom prípade bude zásielka poistená do výšky 100 GBP.

..........

Moja zásielka, ktorú si nechávam od vás zaslať domov cez DHL, sa skladá z dvoch balíkov. Jeden balík má hodnotu 400 GBP a druhý má hodnotu 30 GBP. Nechal som si teda celú zásielku poistiť na 500 GBP. Je celá moja zásielka poistená na 500 GBP?

Vo vašom prípade sa hodnota, na ktorú sú jednotlivé balíky poistené, počíta takto:

Celková výška pripoistenia, ktorý ste si zjednal – 500 GBP sa podeli počtom balíkov v zásielke a každý balík teda bude poistený na 250 GBP. Prvý balík teda nebude poistený na celkovú hodnotu, druhý bude zbytočne prepoistený. Čo doporučujeme v takomto prípade urobiť je, nechať si oba balíky zaslať samostatne, balík v hodnote 400 GBP pripoistiť na 500 GBP a druhý balík bude automaticky poistený na 50 GBP zdarma. V cene za dopravu ani poistenie nebude žiadny rozdiel a oba balíky budú poistené do plnej výšky.

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt