Dôležité informácie k situácii okolo epidémie koronavírusu. Fungujeme bez obmedzenia.

Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 11:33am (sme otvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt


Zakázané položkyMôžem si cez vašu službu nechať preposlať akúkoľvek zásielku?

Bohužiaľ nie. Zoznam položiek, ktoré si nie je možné nechať poslať na vašu virtuálnu adresu, respektíve zoznam položiek, ktoré nebudú počas prepravy poistené nájdete tu.

..........

Čo sa stane, ak si na svoju virtuálnu adresu nechám zaslať položku, ktorá sa nachádza v zozname zakázaných položiek, respektíve na zozname položiek, ktoré nie sú poistené?

Zásielka, ktorá bude obsahovať položky, ktoré je zakázané posielať na vašu virtuálnu adresu, môže byť buď vrátená odosielateľovi na vaše náklady, alebo môže byť zničená, podľa nášho uváženia.

Zásielka, ktorá bude obsahovať položky, ktoré sa prepravujú výlučne na vašu vlastnú zodpovednosť, bude normálne prepravená, ale ak by prišlo ku škodovej udalosti, reklamácia takýchto položiek bude zamietnutá. Upozorňujeme, že zákazník je povinný pri odosielaní zásielky uviesť jej pravdivý obsah. Zatajenie skutočného obsahu zásielky bude automaticky znamenať zamietnutie prípadnej reklamácie.

..........

Kontrolujete obsah zásielok, ktoré prídu na moju virtuálnu adresu?

Áno, zásielky sa otvárajú napríklad keď je na zásielke neúplná adresa a nevieme určiť vlastníka, alebo pri konsolidácii zásielky, pri službe Kontrola zásielok, pri službe Fotografovanie zásielok, alebo keď nadobudneme podozrenie, že zásielka by mohla obsahovať niečo zo zoznamu zakázaných položiek.

..........

Aké sú maximálne rozmery zásielok, ktoré si môžem nechať poslať na svoju virtuálnu adresu?

Maximálne rozmery zásielky, ktorú sme schopní prijať na vašej virtuálnej adrese, zodpovedajú rozmerom paliet používaných v Anglicku – 120 cm x 100 cm. Výška je limitovaná na 180 cm.

..........

Existujú nejaké zoznamy vecí, ktoré sa nesmú dovážať?

Áno existujú. Doporučujeme kontaktovať autority vo vašej krajine za účelom informácií ohľadom položiek, ktoré do vašej krajiny nie je možné doviesť. Upozorňujeme, že za dovoz čohokoľvek do vašej krajiny ste zodpovedný vy ako zákazník, preto je vo vašom záujme uistiť sa, či dovozom neporušujete zákony vašej krajiny.

..........

Akým spôsobom sa prepravujú zásielky od vás ku mne domov? Letecky alebo po ceste?

Všetci dopravcovia, s výnimkou spoločnosti Dolphi Transport, prepravujú zásielky letecky. Dolphi Transport prepravuje zásielky po ceste.

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt