Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
Prihlásenie | Registrácia
V Anglicku je 7:54am (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt
Kontrola nákupovPožiadal som o službu Kontrola nákupov u môjho balíka a tento balík si teraz nemôžem nechať preposlať. Prečo?

Každý balík je počas doby, keď prebieha kontrola, blokovaný, to znamená nie je možné si ho nechať preposlať.

..........


Copyright 2007 - 2017 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.