Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 11:46pm (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt
Platba a cenníkPrečo je platba cez PayPal a platobnou kartou navýšená o 2.9%+0.20 GBP?

Poplatok 2.9% a 0.20 GBP za každú transakciu je poplatok, ktorý si účtuje PayPal za svoje služby. Mohli by sme samozrejme tento poplatok premietnuť do cien a platba cez PayPal by bola pre našich zákazníkov zdarma, spravodlivejšie sa nám ale javí, aby tento poplatok platil len ten, kto využíva tento spôsob platby.

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.