Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
Prihlásenie | Registrácia
V Anglicku je 7:54am (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt
Prijatie zásielky na skladV aké dni a v akých časoch prijímate balíky?

Výlučne pondelok až piatok medzi 9 am a 5 pm. Ak sa kuriér pokúsi doručiť balík v iné dni alebo hodiny, balík nebude mať kto prevziať. V prípade, že kuriér doručí balík na inú adresu, alebo ho nechá u niekoho, kto nie je našim zamestanancom, za takýto balík nenesieme zodpovednosť.

..........


Copyright 2007 - 2017 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.