Čo je u nás nové? - aktualizované 23.2.2021

Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 11:11pm (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt


Fotografovanie nákupovPožiadal som o vyfotografovanie zásielky a túto zásielku si teraz nemôžem nechať preposlať. Prečo?

Každý balík je počas doby, keď prebieha fotografovanie blokovaný, to znamená nie je možné si ho nechať preposlať.

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt