Čo je u nás nové? - aktualizované 23.2.2021

Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 10:06pm (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt


Fotografovanie nákupovFotografie čoho presne vyhotovíte, keď požiadam o túto službu?

Sme schopní vyhotoviť fotografie uvedené nižšie podľa vášho výberu:
1. Fotografia adresného štítku.
2. Fotografia vonkajšieho obalu zásielky (povinná fotografia).
3. Fotografia poškodenia vonkajšieho obalu zásielky. Ak obal nie je poškodený, fotografia nebude vyhotovená.
4. Fotografia obsahu zásielky. Jednotlivé položky budú umiestnené na plochu 90x60 cm (ak to charakter položiek umožňuje) tak, aby sa čo najmenej prekrývali. Ak nie je možné umiestniť všetky položky na takto veľkú plochu, bude vyhotovených viac fotografií tak, aby na fotografiách boli všetky položky.
5. Fotografia každej jednej položky v zásielke. Na jednej fotografii bude iba jedna položka. Bude vyhotovených toľko fotografií, koľko je v zásielke položiek.
6. Fotografia alebo scan dodacieho listu alebo faktúry. Ak zásielka neobsahuje dodací list ani faktúru, fotografia/scan nebude vyhotovená

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt