Čo je u nás nové? - aktualizované 23.2.2021

Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 11:52pm (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt


Platba a cenníkPrečo je platba na EUR a CZK účet navýšená o 6.5%?

Najprv treba zdôrazniť, že kurz, podľa ktorého sa robí prepočet z meny GBP na menu EUR alebo CZK, je kurz Európskej centrálnej banky (ECB). Nie je to kurz niektorej z komerčných bánk. Všetky komerčné banky si ku kurzu ECB pripočítavajú v priemere okolo 3%. Akýkoľvek bankový prevod z meny EUR alebo CZK na menu GBP, ktorý realizujete, je cez kurz vašej banky. Keby sme teda od vás chceli, aby ste nám na EUR alebo CZK účet uhradili napríklad 100 GBP, vaša banka by vám zaúčtovala sumu, ktorá by bola oproti kurzu ECB vyššia o cca 3%.
V skutočnosti je teda naše navýšenie okolo 3.5% oproti kurzu akejkoľvek komerčnej banky. Toto navýšenie musí pokryť volatilitu menového kurzu (menové kurzy kolísajú každý deň, prostriedky sa neprevádzajú späť do UK hneď, ako ich od vás obdržime, hrozí teda riziko, že vďaka vplyvu výkyvu kurzu by sme na GBP účet obdržali nižšiu sumu, ako keby bola platba vykonaná priamo na GBP účet) a prevod prostriedkov späť do UK (firma sídli v UK, všetky náklady sú hradené z GBP účtu, preto musíme prostriedky prevádzať späť do UK).

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt