Čo je u nás nové? - aktualizované 23.2.2021

Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 6:22am (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt


Zakázané položkyČo sa stane, ak si na svoju virtuálnu adresu nechám zaslať položku, ktorá sa nachádza v zozname zakázaných položiek, respektíve na zozname položiek, ktoré nie sú poistené?

Zásielka, ktorá bude obsahovať položky, ktoré je zakázané posielať na vašu virtuálnu adresu, môže byť buď vrátená odosielateľovi na vaše náklady, alebo môže byť zničená, podľa nášho uváženia.

Zásielka, ktorá bude obsahovať položky, ktoré sa prepravujú výlučne na vašu vlastnú zodpovednosť, bude normálne prepravená, ale ak by prišlo ku škodovej udalosti, reklamácia takýchto položiek bude zamietnutá. Upozorňujeme, že zákazník je povinný pri odosielaní zásielky uviesť jej pravdivý obsah. Zatajenie skutočného obsahu zásielky bude automaticky znamenať zamietnutie prípadnej reklamácie.

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt