Čo je u nás nové? - aktualizované 23.2.2021

Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 8:48am (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt


Zakázané položkyExistujú nejaké zoznamy vecí, ktoré sa nesmú dovážať?

Áno existujú. Doporučujeme kontaktovať autority vo vašej krajine za účelom informácií ohľadom položiek, ktoré do vašej krajiny nie je možné doviesť. Upozorňujeme, že za dovoz čohokoľvek do vašej krajiny ste zodpovedný vy ako zákazník, preto je vo vašom záujme uistiť sa, či dovozom neporušujete zákony vašej krajiny.

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt