Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
Prihlásenie | Registrácia
V Anglicku je 7:55am (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | KontaktRegistrácia

Všetky položky sú povinné. Uvedením nepravdivých údajov sa vystavujete riziku, že vaše nákupy nemusia byť doručené do správnych rúk. Aktuálne je možné registrovať sa len z krajín uvedených vo formulári.


Pred samotnou registráciou doporučujeme oboznámiť sa s položkami, ktoré nie je možné cez našu službu posielať - Zakázané položky.

Pre zvýšenie bezpečnosti vložte tri čierne symboly z obrázka nižšie.


Registráciou súhlasím a akceptujem obchodné podmienky vašej spoločnosti.Copyright 2007 - 2017 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.